, ,

Alkarısı – Üç Canavar Bl. I – s10e09 – Gerisi Hikaye

Alkarısı

Üç Canavar Bl. I

Korku sineması ve korku edebiyatı denince akla gelen ilk podcast Gerisi Hikaye’nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ciddiyeti elden bırakmayan en eğlenceli programda bu hafta üç canavar bölümlerimize bir yenisini ekliyor, ilk kısmına da Alkarısı ile başlıyoruz.

Doğumun umuduna düşen korkunç gölgesiyle çağlar boyu coğrafyamızın belası olmuş doğaüstü bir musibet midir yoksa ana tanrıçalardan günümüze hakim düzenin kadının üzerinde kurduğu hakimiyetin gözle görülür elle tutulur bir örneği mi? Gelin derinlemesine incelemeye başlayalım.

Korku hakkında bilmek istediğiniz her şey için temel kaynak Gerisi Hikaye Korku Konuşmaları.

Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun

 

MP3 Link:

GerisiHIkayeS10B9-Alkarisi.mp3

iTunes üzerinden ücretsiz indirmek ve dinlemek için:

https://itunes.apple.com/us/podcast/gerisi-hikaye/id946065430

** İllüstrasyon: Murat Palta

Kaynak:

1- Turan, Ahmet Burak, Türk Canavarları Sözlüğü, Gerekli Kitaplar, Şubat 2020
2- Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar – Yard. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI*

3- TÜRK KÜLTÜRÜNDE RUHLAR VE ORMAN KÜLTÜ

Evil Spirits and the Cult of Forest in Turkish Culture

Yrd. Doç. Dr. Pervin ERGUN*

4- ANADOLU MASALLARINDA SU VE ATEŞ/YÜKSEK LİSANS TEZİ

Serdar Deniz ÖZDEMİR

5- Anatolian Gothic: The Final Stand of Evolution in Horror Novel

Veli Uğur – FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 13 (2019) Bahar

6- Geleneksel Türk Dini’ndeki ‘Ana / Dişil Ruhlar’a Mitolojik Açıdan Bakış

7- MEHMET ALPARSLAN KÜÇÜK* – Iğdır Üniversitesi / Iğdır University İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty Sayı / No: 1, Nisan / April 2013: 105-134

8- KIRGIZ TÜRKLERİNİN ARKAİK DESTANLARINDA MİTİK UNSURLAR

(Yüksek Lisans Tezi) Adil ÇELİK /Kütahya – 2012

9- “Sözden Yazıya Türk Mitik Tasavvurlarının Fantastik Edebiyatta Kullanımı Üzerine: ‘Anadolu Korku Öyküleri’ Örneği.” Seçkin Sarpkaya. V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi TUDOK

2014 Bildiriler Kitabı. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2015. ss. 739-749.

10- Türk Mitolojisi – Bahattin Uslu

https://www.goodreads.com/tr/book/show/35565961

11- Türk Mitolojisi – Pertev Naili Boratav

https://www.goodreads.com/book/show/31449511-t-rk-mitolojisi

12- Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük- Celal Beydili –

https://www.goodreads.com/book/show/31281822-t-rk-mitolojisi-ansiklopedik-s-zl-k

13- Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı – Fuzuli Bayat

https://www.goodreads.com/book/show/22439892-ana-hatlar-yla-t-rk-amanl

14- Türk Mitolojisinin Ana Hatları – Yaşar Çoruhlu

https://www.goodreads.com/book/show/10554221-t-rk-mitolojisinin-ana-hatlar

15- Anadolu İnançları – İsmet Zeki Eyiboğlu

https://www.goodreads.com/book/show/9269039-anadolu-i-nan-lar

16- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCHES
Güz/Autumn 2016-Cilt/Volume 17-Sayı/Issue 38

Türk ve Fin-Ugor Mitolojisinde Dişi Ruhlar Üzerine Bazı Tespitler

Arş. Gör. Kübra YILDIZ ALTIN

17- TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA BİR TİP VE BİR MASALIN SEYAHATİ: JALMAVIZ KEMPİRDEN CONGALAZ KARISINA

Seyfullah YILDIRIM – Turkish Studies

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12 Summer 2015, p. 1261-1274

18- Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology – Volume 1 – George M. Eberhart

https://www.goodreads.com/book/show/18260240-mysterious-creatures

19- Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları

Özkul Çobanoğlu

https://www.goodreads.com/book/show/34063503-t-rk-halk-k-lt-r-nde-memoratlar-ve-halk-i-nan-lar

20- Türk Mitolojisinin Kötü Dişisi: Al Karısı, Deniz Güçlü – Kocaeli University

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *